پیش شماره شهرستان باوله/شهیدباهنر چند است؟


پیش شماره شهرستان باوله/شهیدباهنر چند است؟
    پیش شماره شهرستان باوله/شهیدباهنر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان آری چند است؟

1:پیش شماره شهرستان آغوزبن بابل چند است؟

پیش شماره شهرستان باوله/شهیدباهنر 838436 می باشد.


پیش شماره شهرستان آغوزگله چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان باوله/شهیدباهنر باید ابتدا 0838436 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان آکند/پنبه زارکتی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در باوله/شهیدباهنر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0838436123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان آلاشت چند است؟
شهرستان باوله/شهیدباهنر از توابع هستان کرمانشاه می باشد.


پیش شماره شهرستان آلوکنده/حاجی محله چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews