پیش شماره شهرستان دزآور چند است؟


پیش شماره شهرستان دزآور چند است؟
    پیش شماره شهرستان دزآور چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان امام/ده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان امامزاده/قاسم چند است؟

پیش شماره شهرستان دزآور 832774 می باشد.


پیش شماره شهرستان امره چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دزآور باید ابتدا 0832774 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان امیرآباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دزآور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832774123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان امین آباد چند است؟
شهرستان دزآور از توابع هستان کرمانشاه می باشد.


پیش شماره شهرستان اناده چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews