پیش شماره شهرستان گیلانغرب چند است؟


پیش شماره شهرستان گیلانغرب چند است؟
    پیش شماره شهرستان گیلانغرب چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان جلیکان علیا چند است؟

1:پیش شماره شهرستان جلیل آباد/کراتچال چند است؟

پیش شماره شهرستان گیلانغرب 835322 می باشد.


پیش شماره شهرستان جنت رودبار چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گیلانغرب باید ابتدا 0835322 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان جواهرده چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در گیلانغرب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0835322123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان جوربند چند است؟
شهرستان گیلانغرب از توابع هستان کرمانشاه می باشد.


پیش شماره شهرستان جویبار چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews