پیش شماره شهرستان اوجی آباد چند است؟


پیش شماره شهرستان اوجی آباد چند است؟




    پیش شماره شهرستان اوجی آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان رستم کلا چند است؟

1:



پیش شماره شهرستان رسکت چند است؟

پیش شماره شهرستان اوجی آباد 121314 می باشد.


پیش شماره شهرستان رکابدارکلا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اوجی آباد باید ابتدا 0121314 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان رکن کلا چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در اوجی آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121314123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان رمنت چند است؟
شهرستان اوجی آباد از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان رودبار/اورطشت چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews