پیش شماره شهرستان بانصرکلا چند است؟


پیش شماره شهرستان بانصرکلا چند است؟
    پیش شماره شهرستان بانصرکلا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان زوارده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان زیارت کلا چند است؟

پیش شماره شهرستان بانصرکلا 121268 می باشد.


پیش شماره شهرستان زیدسفلی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بانصرکلا باید ابتدا 0121268 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان زیراب چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بانصرکلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121268123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سائیچ محله چند است؟
شهرستان بانصرکلا از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان ساروپسند چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews