پیش شماره شهرستان بیشه بنه چند است؟


پیش شماره شهرستان بیشه بنه چند است؟
    پیش شماره شهرستان بیشه بنه چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان سلطان محمدطاهر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان سلمان شهر چند است؟

پیش شماره شهرستان بیشه بنه 152672 می باشد.


پیش شماره شهرستان سلمل چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیشه بنه باید ابتدا 0152672 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سلیاکتی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بیشه بنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152672123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سلیمان آباد چند است؟
شهرستان بیشه بنه از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان سما چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews