پیش شماره شهرستان تنکابن/خرم آباد چند است؟


پیش شماره شهرستان تنکابن/خرم آباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان تنکابن/خرم آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شیخ محله چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شیرخوارکلا چند است؟

پیش شماره شهرستان تنکابن/خرم آباد 192422 می باشد.


پیش شماره شهرستان شیرکلا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنکابن/خرم آباد باید ابتدا 0192422 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان شیرگاه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در تنکابن/خرم آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192422123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شیرود چند است؟
شهرستان تنکابن/خرم آباد از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان صاحبی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews