پیش شماره شهرستان خزرآباد چند است؟


پیش شماره شهرستان خزرآباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان خزرآباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان فولادکلابابل چند است؟

1:پیش شماره شهرستان فیروزکلاآمل چند است؟

پیش شماره شهرستان خزرآباد 151346 می باشد.


پیش شماره شهرستان فیروزکلاچالوس چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خزرآباد باید ابتدا 0151346 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان فیروزکنده چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در خزرآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151346123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قائم شهر چند است؟
شهرستان خزرآباد از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان قائمیه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews