پیش شماره شهرستان درونکلای شرقی چند است؟


پیش شماره شهرستان درونکلای شرقی چند است؟
    پیش شماره شهرستان درونکلای شرقی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کارکنده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کارمزد چند است؟

پیش شماره شهرستان درونکلای شرقی 111337 می باشد.


پیش شماره شهرستان کاظم بیگی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درونکلای شرقی باید ابتدا 0111337 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کاظم کلا چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در درونکلای شرقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111337123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کترا چند است؟
شهرستان درونکلای شرقی از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان کتی لته چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews