پیش شماره شهرستان سوتکلا/دادکلا چند است؟


پیش شماره شهرستان سوتکلا/دادکلا چند است؟
    پیش شماره شهرستان سوتکلا/دادکلا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان لله بند چند است؟

1:پیش شماره شهرستان لمراسک/تیرتاش/سراج محله چند است؟

پیش شماره شهرستان سوتکلا/دادکلا 152774 می باشد.


پیش شماره شهرستان لنگر چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سوتکلا/دادکلا باید ابتدا 0152774 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان لیماک چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سوتکلا/دادکلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152774123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان لیند چند است؟
شهرستان سوتکلا/دادکلا از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان ماکران چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews