پیش شماره شهرستان شهنه کلا چند است؟


پیش شماره شهرستان شهنه کلا چند است؟
    پیش شماره شهرستان شهنه کلا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان مشک آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان معلم کلا چند است؟

پیش شماره شهرستان شهنه کلا 121255 می باشد.


پیش شماره شهرستان ملک خیل چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهنه کلا باید ابتدا 0121255 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان مهدی رجه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شهنه کلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121255123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان موزیکله چند است؟
شهرستان شهنه کلا از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان میانده چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews