پیش شماره شهرستان طوله سرا چند است؟


پیش شماره شهرستان طوله سرا چند است؟
    پیش شماره شهرستان طوله سرا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان نعمت آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نکا چند است؟

پیش شماره شهرستان طوله سرا 112578 می باشد.


پیش شماره شهرستان نمار چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طوله سرا باید ابتدا 0112578 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان نوا چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در طوله سرا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0112578123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان نوائی محله چند است؟
شهرستان طوله سرا از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان نوذرآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews