پیش شمǘљǠشهرستان گل علی آباد چند است؟


پیش شمǘљǠشهرستان گل علی آباد چند است؟
    پیش شمǘљǠشهرستان گل علی آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان خمین چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خنجین چند است؟

پیش شماره شهرستان گل علی آباد 192456 می باشد.


پیش شماره شهرستان خنداب چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گل علی آباد باید ابتدا 0192456 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خورهه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در گل علی آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192456123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خوگان چند است؟
شهرستان گل علی آباد از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان خیرآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews