پیش شماره شهرستان لتینگان چند است؟


پیش شماره شهرستان لتینگان چند است؟
    پیش شماره شهرستان لتینگان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان رازقان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان راونج چند است؟

پیش شماره شهرستان لتینگان 191327 می باشد.


پیش شماره شهرستان راوه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لتینگان باید ابتدا 0191327 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان رباط ترک چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در لتینگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0191327123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان رباط مراد چند است؟
شهرستان لتینگان از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان رباط میل چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews