پیش شماره شهرستان ولی آباد چند است؟


پیش شماره شهرستان ولی آباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان ولی آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان گوار چند است؟

1:پیش شماره شهرستان لریجان چند است؟

پیش شماره شهرستان ولی آباد 192448 می باشد.


پیش شماره شهرستان لکان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ولی آباد باید ابتدا 0192448 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان لنجرود چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ولی آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192448123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان مالمیر چند است؟
شهرستان ولی آباد از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان مامونیه/زرند چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews