پیش شماره شهرستان پرندک چند است؟


پیش شماره شهرستان پرندک چند است؟
    پیش شماره شهرستان پرندک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان واشه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ورآباد چند است؟

پیش شماره شهرستان پرندک 256528 می باشد.


پیش شماره شهرستان ورچه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پرندک باید ابتدا 0256528 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان وسفونقان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در پرندک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0256528123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان وفس چند است؟
شهرستان پرندک از توابع هستان مرکزی می باشد.


پیش شماره شهرستان یاتان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews