پیش شماره شهرستان سلیم آباد چند است؟


پیش شماره شهرستان سلیم آباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان سلیم آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان حسین آباد/دشتروم چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خان احمد چند است؟

پیش شماره شهرستان سلیم آباد 862525 می باشد.


پیش شماره شهرستان خلیفه ای چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلیم آباد باید ابتدا 0862525 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خیرآباد/جلیل چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سلیم آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862525123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خیرآباد/ناصر چند است؟
شهرستان سلیم آباد از توابع هستان مرکزی می باشد.


پیش شماره شهرستان دارشاهی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews