پیش شماره شهرستان کودزر چند است؟


پیش شماره شهرستان کودزر چند است؟
    پیش شماره شهرستان کودزر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان گراب چند است؟

1:پیش شماره شهرستان گروس چند است؟

پیش شماره شهرستان کودزر 862674 می باشد.


پیش شماره شهرستان گنجه ای بزرگ چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کودزر باید ابتدا 0862674 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان لنده چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در کودزر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862674123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان لیرتلخک چند است؟
شهرستان کودزر از توابع هستان مرکزی می باشد.


پیش شماره شهرستان لیشتر/مظفرآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews