پیش شماره شهرستان مشهداردهال چند است؟


پیش شماره شهرستان مشهداردهال چند است؟
    پیش شماره شهرستان مشهداردهال چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان میمند چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نازمکان چند است؟

پیش شماره شهرستان مشهد مقدساردهال 866436 می باشد.


پیش شماره شهرستان نره گاه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مشهد مقدساردهال باید ابتدا 0866436 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان هادی آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در مشهد مقدساردهال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866436123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان وزگ چند است؟
شهرستان مشهد مقدساردهال از توابع هستان مرکزی می باشد.


پیش شماره شهرستان یاسوج چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews