پیش شماره شهرستان دهدشت چند است؟


پیش شماره شهرستان دهدشت چند است؟
    پیش شماره شهرستان دهدشت چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان زین آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ساج چند است؟

پیش شماره شهرستان دهدشت 744322 می باشد.


پیش شماره شهرستان سعیدآباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهدشت باید ابتدا 0744322 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سگزآباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دهدشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0744322123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سولیقان چند است؟
شهرستان دهدشت از توابع هستان کهکیلویه و بویراحمد می باشد.


پیش شماره شهرستان سیاهپوش چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews