پیش شماره شهرستان حسن آباد/سادات چند است؟


پیش شماره شهرستان حسن آباد/سادات چند است؟
    پیش شماره شهرستان حسن آباد/سادات چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان اسلام آباد/علیا چند است؟

1:پیش شماره شهرستان اسلام آباد/مسجدسلیمان چند است؟

پیش شماره شهرستان حسن آباد/سادات 282579 می باشد.


پیش شماره شهرستان الباجی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسن آباد/سادات باید ابتدا 0282579 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان الهائی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در حسن آباد/سادات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282579123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان ام الطمیر چند است؟
شهرستان حسن آباد/سادات از توابع هستان قزوین می باشد.


پیش شماره شهرستان امامزاده/عبداله چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews