پیش شماره شهرستان معلم کلایه چند است؟


پیش شماره شهرستان معلم کلایه چند است؟
    پیش شماره شهرستان معلم کلایه چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ساریه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان سالمی چند است؟

پیش شماره شهرستان معلم کلایه 282362 می باشد.


پیش شماره شهرستان سددز چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان معلم کلایه باید ابتدا 0282362 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سدشاور چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در معلم کلایه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282362123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سربندر چند است؟
شهرستان معلم کلایه از توابع هستان قزوین می باشد.


پیش شماره شهرستان سرحانی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews