پیش شماره شهرستان سوسنگرد چند است؟


پیش شماره شهرستان سوسنگرد چند است؟
    پیش شماره شهرستان سوسنگرد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان آغجیوان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان آغچه قلعه چند است؟

پیش شماره شهرستان سوسنگرد 612422 می باشد.


پیش شماره شهرستان آغچه مسجد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سوسنگرد باید ابتدا 0612422 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان آغداش چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سوسنگرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612422123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان آغول بیک چند است؟
شهرستان سوسنگرد از توابع هستان خوزستان می باشد.


پیش شماره شهرستان آق گل چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews