پیش شماره شهرستان شهرک/طالقانی دزفول چند است؟


پیش شماره شهرستان شهرک/طالقانی دزفول چند است؟
    پیش شماره شهرستان شهرک/طالقانی دزفول چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان برده زرد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان بسطام بگ چند است؟

پیش شماره شهرستان شهرک/طالقانی دزفول 642232 می باشد.


پیش شماره شهرستان بکتاش چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/طالقانی دزفول باید ابتدا 0642232 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بن دره چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/طالقانی دزفول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642232123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بند چند است؟
شهرستان شهرک/طالقانی دزفول از توابع هستان خوزستان می باشد.


پیش شماره شهرستان بهلول آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews