پیش شماره شهرستان پسک سفلی چند است؟


پیش شماره شهرستان پسک سفلی چند است؟
    پیش شماره شهرستان پسک سفلی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قره قشلاق سلماس چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قره قشلاق مهاباد چند است؟

پیش شماره شهرستان پسک سفلی 461361 می باشد.


پیش شماره شهرستان قره کند چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پسک سفلی باید ابتدا 0461361 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قره موسی لو چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در پسک سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0461361123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قزل عاشق چند است؟
شهرستان پسک سفلی از توابع هستان آذربایجان غربی می باشد.


پیش شماره شهرستان قزل قپی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews