پیش شماره شهرستان شاهین دژ چند است؟


پیش شماره شهرستان شاهین دژ چند است؟
    پیش شماره شهرستان شاهین دژ چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان آرخازلو چند است؟

1:پیش شماره شهرستان آزادلو چند است؟

پیش شماره شهرستان شاهین دژ 482422 می باشد.


پیش شماره شهرستان آغبلاغ آقاجان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شاهین دژ باید ابتدا 0482422 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان آغبلاغ رستم خان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شاهین دژ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0482422123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان آغبلاغ کرد چند است؟
شهرستان شاهین دژ از توابع هستان آذربایجان غربی می باشد.


پیش شماره شهرستان آغبلاغ گدوک چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews