پیش شماره شهرستان قره تپه میاندوآب چند است؟


پیش شماره شهرستان قره تپه میاندوآب چند است؟
    پیش شماره شهرستان قره تپه میاندوآب چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان اسماعیل کندی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان اصلان دوز چند است؟

پیش شماره شهرستان قره تپه میاندوآب 481365 می باشد.


پیش شماره شهرستان اظماره چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره تپه میاندوآب باید ابتدا 0481365 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان اکبرآباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قره تپه میاندوآب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0481365123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان الداشین چند است؟
شهرستان قره تپه میاندوآب از توابع هستان آذربایجان غربی می باشد.


پیش شماره شهرستان الماس چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews