پیش شماره شهرستان جین قشلاقی چند است؟


پیش شماره شهرستان جین قشلاقی چند است؟
    پیش شماره شهرستان جین قشلاقی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان اسکندان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان اسکندر چند است؟

پیش شماره شهرستان جین قشلاقی 452398 می باشد.


پیش شماره شهرستان اسکو چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جین قشلاقی باید ابتدا 0452398 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان اسلام آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در جین قشلاقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452398123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان اسماعیل آباد چند است؟
شهرستان جین قشلاقی از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان اسنجان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews