پیش شماره شهرستان شال چند است؟


پیش شماره شهرستان شال چند است؟
    پیش شماره شهرستان شال چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان باغ معروف/کجاآباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان باغ وزیر چند است؟

پیش شماره شهرستان شال 452465 می باشد.


پیش شماره شهرستان باغجغازعلیا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شال باید ابتدا 0452465 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بالسین چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452465123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان باللی قشلاق چند است؟
شهرستان شال از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان باویل علیاسفلی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews