پیش شماره شهرستان طاووس دره سی چند است؟


پیش شماره شهرستان طاووس دره سی چند است؟
    پیش شماره شهرستان طاووس دره سی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان بلفه تیمور چند است؟

1:پیش شماره شهرستان بلوک آباد چند است؟

پیش شماره شهرستان طاووس دره سی 452688 می باشد.


پیش شماره شهرستان بناب تبریز چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طاووس دره سی باید ابتدا 0452688 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بناب مرند چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در طاووس دره سی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452688123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بندر/شرفخانه چند است؟
شهرستان طاووس دره سی از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان بنه کهل چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews