پیش شماره شهرستان گیوی/کوثر چند است؟


پیش شماره شهرستان گیوی/کوثر چند است؟
    پیش شماره شهرستان گیوی/کوثر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شوراب کبیر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شیخ شعبان چند است؟

پیش شماره شهرستان گیوی/کوثر 452492 می باشد.


پیش شماره شهرستان طاقانک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گیوی/کوثر باید ابتدا 0452492 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان عیسی آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در گیوی/کوثر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452492123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان فارسان/کران چند است؟
شهرستان گیوی/کوثر از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان فرادنبه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews