پیش شماره شهرستان مشکین شهر چند است؟


پیش شماره شهرستان مشکین شهر چند است؟
    پیش شماره شهرستان مشکین شهر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کهیان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کوهرنگ چند است؟

پیش شماره شهرستان مشکین شهر 452522 می باشد.


پیش شماره شهرستان کینک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مشکین شهر باید ابتدا 0452522 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان گدارکبک چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در مشکین شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452522123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان گردو چند است؟
شهرستان مشکین شهر از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان گرمدره چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews