پیش شماره شهرستان ننه کران چند است؟


پیش شماره شهرستان ننه کران چند است؟
    پیش شماره شهرستان ننه کران چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان مارکده/قوچان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان مال خلیفه چند است؟

پیش شماره شهرستان ننه کران 452325 می باشد.


پیش شماره شهرستان مرادان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ننه کران باید ابتدا 0452325 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان مرغملک چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ننه کران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452325123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان مصطفی آباد چند است؟
شهرستان ننه کران از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان معدن چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews