پیش شماره شهرستان پیش کمر چند است؟


پیش شماره شهرستان پیش کمر چند است؟
    پیش شماره شهرستان پیش کمر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان گری دوجی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان گلها/حاجی نبی چند است؟

پیش شماره شهرستان پیش کمر 1744423 می باشد.


پیش شماره شهرستان گلیداغ چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیش کمر باید ابتدا 01744423 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان گمرک پل/تنگلی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در پیش کمر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01744423123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان گمیشان چند است؟
شهرستان پیش کمر از توابع هستان گلستان می باشد.


پیش شماره شهرستان گنبدکاووس چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews