پیش شماره شهرستان مزرعه کتول چند است؟


پیش شماره شهرستان مزرعه کتول چند است؟
    پیش شماره شهرستان مزرعه کتول چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان فتوئیه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان فین چند است؟

پیش شماره شهرستان مزرعه کتول 173657 می باشد.


پیش شماره شهرستان قشم چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مزرعه کتول باید ابتدا 0173657 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قطب آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در مزرعه کتول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173657123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قلات بالا چند است؟
شهرستان مزرعه کتول از توابع هستان گلستان می باشد.


پیش شماره شهرستان قلعه قاضی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews