پیش شماره شهرستان دولاب چند است؟


پیش شماره شهرستان دولاب چند است؟
    پیش شماره شهرستان دولاب چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان بشیک تپه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان بلرتو چند است؟

پیش شماره شهرستان دولاب 763578 می باشد.


پیش شماره شهرستان بهار چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دولاب باید ابتدا 0763578 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بهکندان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دولاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763578123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بوجان چند است؟
شهرستان دولاب از توابع هستان هرمزگان می باشد.


پیش شماره شهرستان بوربور چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews