پیش شماره شهرستان خوشاب علیا چند است؟


پیش شماره شهرستان خوشاب علیا چند است؟
    پیش شماره شهرستان خوشاب علیا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان گراچغا چند است؟

1:پیش شماره شهرستان گرجایی چند است؟

پیش شماره شهرستان خوشاب علیا 812456 می باشد.


پیش شماره شهرستان گزل ابدال چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خوشاب علیا باید ابتدا 0812456 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان گشانی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در خوشاب علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812456123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان گل تپه چند است؟
شهرستان خوشاب علیا از توابع هستان همدان می باشد.


پیش شماره شهرستان گمین قلعه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews