پیش شماره شهرستان ساریجلو چند است؟


پیش شماره شهرستان ساریجلو چند است؟
    پیش شماره شهرستان ساریجلو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان میلاب چند است؟

1:پیش شماره شهرستان میلاجرد چند است؟

پیش شماره شهرستان ساریجلو 8126582 می باشد.


پیش شماره شهرستان میهمله علیا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ساریجلو باید ابتدا 08126582 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان نصرت آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ساریجلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08126582123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان نصیرآباد چند است؟
شهرستان ساریجلو از توابع هستان همدان می باشد.


پیش شماره شهرستان نظام آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews