پیش شماره شهرستان موئیجین چند است؟


پیش شماره شهرستان موئیجین چند است؟
    پیش شماره شهرستان موئیجین چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان حیران چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خاصه کول چند است؟

پیش شماره شهرستان موئیجین 8114333 می باشد.


پیش شماره شهرستان خاله سرا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان موئیجین باید ابتدا 08114333 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خرارود چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در موئیجین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08114333123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خراط محله چند است؟
شهرستان موئیجین از توابع هستان همدان می باشد.


پیش شماره شهرستان خرجیگل چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews