پیش شماره شهرستان تمیجان چند است؟


پیش شماره شهرستان تمیجان چند است؟
    پیش شماره شهرستان تمیجان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان فتیده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان فخب چند است؟

پیش شماره شهرستان تمیجان 142634 می باشد.


پیش شماره شهرستان فخرآباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تمیجان باید ابتدا 0142634 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان فشتال چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در تمیجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0142634123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان فشتکه چند است؟
شهرستان تمیجان از توابع هستان گیلان می باشد.


پیش شماره شهرستان فشتم چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews