پیش شماره شهرستان سجیران/جیرکول چند است؟


پیش شماره شهرستان سجیران/جیرکول چند است؟
    پیش شماره شهرستان سجیران/جیرکول چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ماسال چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ماسوله چند است؟

پیش شماره شهرستان سجیران/جیرکول 142772 می باشد.


پیش شماره شهرستان ماکلوان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سجیران/جیرکول باید ابتدا 0142772 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان مالفجان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سجیران/جیرکول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0142772123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان مبارک آباد چند است؟
شهرستان سجیران/جیرکول از توابع هستان گیلان می باشد.


پیش شماره شهرستان مرکیه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews