پیش شماره شهرستان سیاهکل چند است؟


پیش شماره شهرستان سیاهکل چند است؟
    پیش شماره شهرستان سیاهکل چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان نصفی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نصیرمحله چند است؟

پیش شماره شهرستان سیاهکل 142322 می باشد.


پیش شماره شهرستان نقره ده چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیاهکل باید ابتدا 0142322 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان نهزوم چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سیاهکل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0142322123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان نوبیجارمحله چند است؟
شهرستان سیاهکل از توابع هستان گیلان می باشد.


پیش شماره شهرستان نوخاله اکبری چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews