پیش شماره شهرستان شولم چند است؟


پیش شماره شهرستان شولم چند است؟
    پیش شماره شهرستان شولم چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ویزنه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ویسه رود چند است؟

پیش شماره شهرستان شولم 132738 می باشد.


پیش شماره شهرستان ویشکا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شولم باید ابتدا 0132738 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان ویشکاننک چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شولم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0132738123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان آرمرده چند است؟
شهرستان شولم از توابع هستان گیلان می باشد.


پیش شماره شهرستان آرندان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews