پیش شماره شهرستان دانیکش چند است؟


پیش شماره شهرستان دانیکش چند است؟
    پیش شماره شهرستان دانیکش چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان هشمیز چند است؟

1:پیش شماره شهرستان هفت اصحاب چند است؟

پیش شماره شهرستان دانیکش 872287 می باشد.


پیش شماره شهرستان هندیمن چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دانیکش باید ابتدا 0872287 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان هویه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دانیکش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0872287123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان هیجانان چند است؟
شهرستان دانیکش از توابع هستان کردستان می باشد.


پیش شماره شهرستان وزمان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews