پیش شماره شهرستان پادگان/چهل دختر چند است؟


پیش شماره شهرستان پادگان/چهل دختر چند است؟
    پیش شماره شهرستان پادگان/چهل دختر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان خشک چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خضری چند است؟

پیش شماره شهرستان پادگان/چهل دختر 274545 می باشد.


پیش شماره شهرستان خنگ چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پادگان/چهل دختر باید ابتدا 0274545 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خوان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در پادگان/چهل دختر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0274545123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خوان شرف چند است؟
شهرستان پادگان/چهل دختر از توابع هستان سمنان می باشد.


پیش شماره شهرستان خور چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews