پیش شماره شهرستان دامغان چند است؟


پیش شماره شهرستان دامغان چند است؟
    پیش شماره شهرستان دامغان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان رزق چند است؟

1:پیش شماره شهرستان روم چند است؟

پیش شماره شهرستان دامغان 232523 می باشد.


پیش شماره شهرستان رومه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دامغان باید ابتدا 0232523 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان زنگوئی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دامغان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232523123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان زهان چند است؟
شهرستان دامغان از توابع هستان سمنان می باشد.


پیش شماره شهرستان زول چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews