پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/ایوانکی چند است؟


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/ایوانکی چند است؟
    پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/ایوانکی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شاخن چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شاهرخت چند است؟

پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/ایوانکی 232488 می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرستانک/عیلکی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک صنعتی/ایوانکی باید ابتدا 0232488 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک/صنعتی/بیرجند چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک صنعتی/ایوانکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232488123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک/قدس چند است؟
شهرستان شهرک صنعتی/ایوانکی از توابع هستان سمنان می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک/هاشمیه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews