پیش شماره شهرستان چهارفرسخ چند است؟


پیش شماره شهرستان چهارفرسخ چند است؟
    پیش شماره شهرستان چهارفرسخ چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان اله آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان الوار چند است؟

پیش شماره شهرستان چهارفرسخ 562632 می باشد.


پیش شماره شهرستان امامزاده/علی اکبر چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چهارفرسخ باید ابتدا 0562632 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان امیرآباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در چهارفرسخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562632123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان امین آباد چند است؟
شهرستان چهارفرسخ از توابع هستان خراسان جنوبی می باشد.


پیش شماره شهرستان انارک چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews