پیش شماره شهرستان دهک چند است؟


پیش شماره شهرستان دهک چند است؟
    پیش شماره شهرستان دهک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان باقرآباد/کوهپایه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان بتلیجه چند است؟

پیش شماره شهرستان دهک 5626633 می باشد.


پیش شماره شهرستان برز چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهک باید ابتدا 05626633 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان برزوک چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05626633123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان برسیان چند است؟
شهرستان دهک از توابع هستان خراسان جنوبی می باشد.


پیش شماره شهرستان بروزاد/میرآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews