پیش شماره شهرستان معدن قلعه زری چند است؟


پیش شماره شهرستان معدن قلعه زری چند است؟
    پیش شماره شهرستان معدن قلعه زری چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان حسن آباد/تنگ بیدکان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان حسن آباد/جرقویه چند است؟

پیش شماره شهرستان معدن قلعه زری 562433 می باشد.


پیش شماره شهرستان حسن آباد/علیا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان معدن قلعه زری باید ابتدا 0562433 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان حسن آباد/قهاب چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در معدن قلعه زری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562433123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان حسن رباط چند است؟
شهرستان معدن قلعه زری از توابع هستان خراسان جنوبی می باشد.


پیش شماره شهرستان حسنارود چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews